Zorgverleners

Voeding en leefstijl voor nierpatiënten

Beterschappen richtlijnen voor zorgprofessionals

 

Voor zorgverleners die zich op hoofdlijnen én op detailniveau willen verdiepen in de voedingsvisie en richtlijnen van Beterschappen schreven we dit achtergronddocument Beterschappen richtlijnen voor professionals.

  • Het document start met een heel precieze afbakening van onze doelgroepen, patiënten met redelijke nierfunctie, zonder en met donornier
  • Vanuit onze ‘6 adviezen voor nierpatiënten’ geven we van de eerste 5 voedingsadviezen de verhouding tot Nederlandse richtlijnen
  • We werken de voedingsadviezen en nutriëntenadviezen uit in detail, met verhouding tot richtlijnen, aangevuld met rationale en additionele bronnen. Een collectie full-text brondocumenten is beschikbaar op aanvraag
  • We sluiten af met enkele uitgangspunten voor communicatie en samenwerking met patiënten en professionals